Slik sammenligner vi priser og viser resultatene

Vi bruker programvaren datafeedr hvor vi importerer alle produktene som er innebygd i denne API tjenesten, den er i dag koblet opp mot profilierte affiliate selskap som adtraction, trdetracker og adservice. Dette betyr at vi får en provisjon for hvert salg igjennom nettsiden vår. Prisguiden ble startet tidlig januar 2022, vårt mål er å lage en platform hvor kunder kan se de rimeligste prisene for produktet de søker etter med et taste trykk, desverre har vi ikke enda lagt inn alle butikkene i Norden, men detet er målet for 2022.

prishunt.no
Logo