Regler og retningslinjer for brukere

Når du oppretter en konto hos prishunt, samtykker du i følgende regler og retningslinjer

1. Grunnleggende vilkår

1.1. Medlemmer kan kun ha en konto per person. Dersom du har flere konti, kommer vi til å stenge alle. Dersom du skulle trenge et tilfeldig brukernavn, kan du ta kontakt med oss. Dersom du har glemt brukernavn og passord, og ikke kan få tilgang til dem via vårt system, kan du kontakte oss for å opprette en ny konto.

1.2. Nettsiden vår er kun til privat bruk. Du må ikke distribuere, bytte, endre, selge eller overføre noe du kopierer fra nettsiden vår – inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, lyd og video – til et annet selskap, det være seg for et kommersielt eller offentlig formål.

1.3. Du har selv ansvar for alt som legges ut via din konto. prishunt tar ikke på seg ansvaret for, og garanterer heller ikke for, at innholdet er korrekt, komplett eller brukbart. Alle bør søke profesjonelle råd tilpasset den spesifikke og individuelle situasjonen og ikke kun stole på råd eller meninger i brukerens innlegg.

1.4. Grunnreglene våre er svært enkle: oppfør deg pent, ikke skriv noe som kan krenke andre, ikke vær guffen, ikke bryt loven og ikke publiser noe som kan fremstå som markedsføring, inklusiv tekst, bilder og betalte lenker.

1.5. Tenk på at det du publiseres vises for andre brukere.

1.6. Vi sletter medlemskontoer som har vært inaktiv i 18 måneder.

2. Regler for brukervurderinger

2.1. Det er kun forbrukere som kan skrive brukervurderinger. Bedrifter og personer med egeninteresse i den aktuelle butikken eller i et spesielt produkt, samt personer med nære bånd til slike personer, kan ikke skrive brukervurderinger. Vurderinger skal ikke brukes for å markedsføre egen virksomhet eller brukes for bevisst å skade andres virksomhet eller omdømme. Vurderinger skal ikke inneholde lenker til, spørsmål om eller diskusjoner om andre butikker eller produkter enn det som vurderingen tar for seg.

2.2. Representanter for bedrifter kan ikke på eget initiativ publisere informasjon om produkter eller tjenester som de selv eller en samarbeidspartner tilbyr. Det er derimot tillatt å svare på spørsmål fra andre brukere dersom disse rettes mot en spesifikk virksomhet, bedrift eller butikk.

2.3. For å redusere risikoen for at noe annet enn egne opplevelser og meninger ligger til grunn for vurderingen, tillater vi ikke vurderinger som publiseres i bytte mot lovet betaling (f.eks. penger, utstyr, rabatter eller lodd) eller i bytte mot deltakelse i en konkurranse eller et lotteri. En vurdering som vi mistenker er skrevet under slike omstendigheter betrakter vi som markedsføring og vil bli fjernet. Ettersom vi ikke kan se på alle vurderinger som publiseres, fjernes vi alle vurderinger på prishunt som skrives eller oppdateres i forbindelse med en pågående kampanje, konkurranse eller lotteri.

2.4. Du godkjenner at du ikke med vilje skal publisere eller lenke til materiale som er falskt, feilaktig, fornærmende, vulgært, hatefullt, støtende, uanstendig, ærekrenkende, truende eller på annen måte ulovlig.

2.5. Du godkjenner at du ikke skal publisere materiale som er opphavsrettslig beskyttet, bortsett fra materiale der du eller prishunt har opphavsretten.

2.6. Det er forbudt å angi andre personers personopplysninger eller krenke andre menneskers personvern. Dette gjelder blant annet, men ikke bare, personnavn, privatadresser, telefonnummer, personnummer, private epostadresser, registreringsnummer på bil, etnisitet, helsestatus, politisk eller religiøs oppfatning, seksuell legning, privatøkonomi, yrke, lovovertredelser, dommer og arrestasjoner.

2.7. Dersom du spammer medlemmene våre på noen måte, vil vi deaktivere eller stenge kontoen din. Ikke ta kontakt med andre for å foreslå ditt produkt eller din tjeneste dersom personen ikke uttrykkelig forventer at du skal ta kontakt.

2.8. Vi forholder oss strengt til vår regel om å “oppføre seg pent”. Vi tolererer ingen form for uforskammethet. Vi kan utestenge medlemmer som med vilje er ubehagelige eller støtende uten å varsle om dette på forhånd.

2.9. Overgrep mot våre ansatte eller ledelse, uansett hvilken form dette har, kan føre til at vi stenger kontoen din.

2.10. Brukere som publiserer innlegg som vi anser som upassende vil omgående bli oppfordret til å ta kontakt med oss via epost. Vi kan fjerne upassende innlegg, og vi gjør vårt ytterste for å gjøre det innen rimelig tid dersom vi anser det som nødvendig.

2.11. Vi skjuler vurderinger som bryter reglene våre. Avhengig av omstendighetene, kan vi be om en forklaring eller en oppdatering. Dersom et medlem ikke svarer eller ikke kan gi en akseptabel forklaring, vil vurderingen forbli skjult.

2.12. Vi ønsker ikke å sensurere innlegg ut fra meningene som kommer til uttrykk i dem, men vi forbeholder oss retten til å fjerne, redigere eller flytte innlegg etter eget skjønn og uten nærmere forklaring.

3. Vilkår for brukervurderinger av butikker

3.1. Meninger skal være velbegrunnede og faktabaserte. De bør gjenspeile forbrukernes egne og aktuelle opplevelser av kundetjeneste, støtte, kjøpsavtaler og disses vilkår.

3.2. Når en forbruker hevder at en vare ikke har blitt levert, venter på tilbakebetaling eller avventer handling i en pågående sak, bør vurderingen oppdateres regelmessig inntil saken er løst eller avsluttet. Dersom vi anser det som nødvendig, kan vi skjule vurderingen og la den forbli skjult til den har blitt oppdatert.

4. Regler for brukervurderinger av produkter

4.1. Meninger skal være velbegrunnede og faktabaserte. De bør gjenspeile forbrukerens egne oppfatninger om blant annet produktets funksjonalitet, egenskaper, kvalitet og innhold.

5. Oppdateringer av våre regler og retningslinjer

5.1. Vi forbeholder oss retten til å endre disse reglene og retningslinjene når som helst og uten å varsle på forhånd. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på våre vilkår og betingelser.

prishunt.no
Logo